Events for July 2019

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
Bastille Day at Lafayette Jockey Lot

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday